Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Chwedlau a Theithiau

Tales and trails

Mae Chwedlau a Theithiau yn gasgliad cyfareddol o storïau i blant sy'n seiliedig ar chwedlau cymunedau gwledig Pen-y-bont ar Ogwr. Er bod y storïau'n ffuglennol, maent yn seiliedig ar leoedd go iawn a chyfnodau go iawn. Mae gan bob un o'r pedwar pentref sydd wedi cael eu dewis eu taith fer eu hunain gyda storïau, lleoedd a gweithgareddau diddorol i blant o 6 i 11 oed.

 

 

Dolenni a Lawrlwythiadau