Heritage Background Image
Chwilio am Rhywbeth?

Llwybr Arfordirol

Rest Bay

Mae Llwybr Arfordirol Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn llwybr 11.5 milltir o hyd ac mae'n rhan o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan, sy'n darparu taith gerdded barhaus o amgylch

Cymru gyfan, cyfanswm o 870 o filltiroedd.

 

Mae archwilio ein rhan ni o'r Llwybr Arfordirol yn ffordd ardderchog o ddysgu mwy am hanes Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ar hyd yr arfordir hynod hwn o Ferthyr Mawr, I Borthcawl, y Sger a Chynffig, fe welwch eglwysi, cestyll a phentrefi diddorol ar hyd y ffordd, pob un â hanes diddorol a stori i'w hadrodd.

 

Prif nodwedd y llwybr trawiadol hwn yw system eang o dwyni tywod a arferai fod y fwyaf yn Ewrop. Dros y canrifoedd, mae rhan o'r system hon wedi erydu ond erys dwy ran bwysig, Twyni Tywod Merthyr Mawr a'r rhai yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

 

Mae'r llwybr pren newydd sy'n ymestyn o Rest Bay i Pink Bay yn golygu bod y rhan hon o'r Llwybr Arfordirol yn hygyrch i bawb, yn enwedig y rhai sydd â phroblemau symudedd.Dolenni a Lawrlwythiadau